przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Boczne menu


Drukuj

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej

Przedszkole Nr 1 im. Marii Konopnickiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 Serwis Przedszkola Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lęborku został zaprojektowany, by umożliwić dostępność jak najszerszej grupie użytkowników, niezależnie od używanego oprogramowania, technologii, lub niepełnosprawności.

Zgodność ze standardami

Serwis Przedszkola Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lęborku jest zgodny ze standardami W3C:

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Serwis Przedszkola Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lęborku spełnia wymagania dostosowujące je do założeń USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a w szczególności wymagań dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Podstrony utworzone przed 23-09-2020 r. mogą nie spełniać wymagań dostosowujących do założeń USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Kompatybilność

Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych. Obsługa możliwa jest zarówno za pomocą klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis Przedszkola Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lęborku posiada mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści osobom niedowidzącym:

Nawigacja

 Dla osób z trudnością ruchową serwis Przedszkola Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lęborku posiada nawigację przy pomocy klawisza TAB Nawigacja za pomocą klawisza Tab .

Informacje szczegółowe dotyczące dostępności strony 

Data publikacji: 18.05.2022 (10:46)Data aktualizacji: 25.05.2022 (11:27)
Osoba publikująca: WebDeveloper MiroArtOsoba modyfikująca: WebDeveloper MiroArt
Autor: WebDeveloper MiroArtliczba wejść: 8009

Copyright © Przedszkole Nr 1 im. Marii Konopnickiej, Czołgistów 37, 84-300 Lębork